Vanhempien ohjaus on vanhemmuutta tukevaa ja vahvistavaa keskusteluapua. Vanhempien ohjaus toimii vanhempien tukena lapsen tai nuoren oman terapiaprosessin rinnalla. Keskusteluiden hyväksyvä ja vahvistava ilmapiiri auttaa vakiinnuttamaan perheessä muutokselle otolliset olosuhteet. Muutos on aina mahdollinen, vaikka perhe-elämä olisikin vaikeaa. Tärkeitä kysymyksiä vanhempien ohjauksessa ovat mm.

  • vanhempien oma jaksaminen
  • ymmärrys lapsen tilannetta ja käyttäytymistä kohtaan
  • vanhemman ja lapsen suhteen vahvistaminen
  • toimintamallit perheen arkeen, lapsen kasvatukseen ja vanhempana olemiseen liittyen.