Nuoruus on usein suurten mullistusten ja muutosten aikaa. Nämä muutokset voivat tuoda mukanaan myös vieraita, vaikeita – kipeitäkin tuntemuksia. Tämä kaikki on normaalia sekä erittäin yleistä.

Nuorten terapiassa käsiteltäviä aiheita voivat esimerkiksi olla yksinäisyyden, ulkopuolisuuden tai erilaisuuden tunteet. Taustalla voi olla myös itsetuntokysymyksiä sekä epävarmuutta omasta itsestä sekä siitä, onko tarpeeksi hyvä ja kelpaako juuri sellaisena kuin on? Joskus tällaiset omaan itsetuntoon liittyvät kysymykset voivat johtaa ahdistukseen, masennukseen tai itsetuhoisiin ajatuksiin ja käytösmalleihin.

Psykoterapiassa on aikaa ja tilaa jakaa omia ajatuksia, tunteita, toiveita sekä haaveita. Terapiassa voi pohtia, mihin suuntaan oikeastaan tahtoo elämässään lähteä, mitä todella haluaa elämältään, kuka ja millainen oikeastaan on? Terapian myötä on mahdollisuus kasvaa sellaiseksi ihmiseksi ja persoonaksi, jonka kanssa elämä tuntuu tutulta ja hyvältä. Nuoruus on mahdollisuuksien ja valintojen aikaa.

Jokainen on arvokas ja ainutlaatuinen oma itsensä. Oman hyvinvoinnin tähden on erittäin tärkeää oppia kuuntelemaan ja ymmärtämään itseään. On tärkeää myös oppia rakastamaan itseään ja hyväksyä itsensä juuri sellaisena kuin on – silloin on yksinkertaisesti helpompi elää, olla ja hengittää. Terapian alkaessa voi tuntua vaikealta jakaa omia henkilökohtaisia asioita ja herkimpiä tunteita vieraan ihmisen kanssa, mutta puhuminen auttaa aina ja terapian turvallinen ilmapiiri takaa sen, että jokainen asiakas saa olla oma itsensä.