Elämässä kohdataan monenlaisia inhimillisiä haasteita. Joskus haasteet koetaan liian suuriksi ja voimavarat eivät ehkä riitä niiden ratkaisemiseen. Tällaisessa tilanteessa psykoterapia voi olla keino ongelman ratkaisuun.

Psykoterapia on yksilöllinen, vuorovaikutuksellinen yhteistyösuhde koulutetun terapeutin ja asiakkaan välillä.  Tutkimusten mukaan psykoterapia on tuloksellista ja sen vaikutukset ovat positiivisia. Psykoterapiaa käytetään usein myös lääkehoidon ohella.

Terapiassa keskitytään ratkaisuihin ja tavoitteisiin ongelmien sijaan.  Ratkaisukeskeinen lähestymistapa kunnioittaa asiakkaan arvomaailmaa ja itsemääräämisoikeutta. Se on voimavarasuuntautunut terapiamuoto, jossa pyritään löytämään asiakkaan piilevät voimavarat sekä vahvistamaan uskoa tulevaisuuteen.  Ratkaisut ja voimavarat, kyvyt ja voimanlähteet ovat osa jokapäiväistä elämää. Ne on mahdollista löytää silloinkin, kun elämä näyttää mustimmat ja raastavimmat puolensa.  Ratkaisukeskeisyyteen voidaan liittää myös muita viitekehyksiä kuten hypnoosin, psykodraaman ja narratiivisuuden ideoita.