Menneisyytesi ei määritä sinua. Olet se, mikä juuri tällä hetkellä olet, mitä teet, ajattelet ja tunnet. Sinun ei tarvitse olla menneisyytesi vanki tai jatkaa menneisyytesi tiellä.

Ihminen kohtaa elämänsä aikana monenlaisia kriisejä, joista hän selviytyy omien voimavarojensa ja läheisten avulla.  Kriisitilanteissa mietityttävät ja hämmentävät asiat ja tuntemukset ovat normaalin ihmisen normaaleja reaktioita epänormaalissa tilanteessa.

Traumaattinen kriisi eroaa jokapäiväisistä, yksilöllisistä stressireaktioista ja normaaleista elämän kehityskriiseistä. Se on äkillinen ja ennakoimaton tapahtuma, joka aiheuttaa lähes kaikille henkisiä jälkivaikutuksia; pelkoa, kauhua, avuttomuutta tai kyvyttömyyttä hallita odottamatonta tilannetta. Tunteiden säätelykyky voi häiriintyä. Muistuttajat voivat laukaista traumaan liittyviä muistoja ja tunteita, mikä heikentää hallinnan tunnetta.

Hoitamattomana traumaattinen kriisi voi vaikeuttaa elämää vuosikausia. Terapeuttisen traumatyöskentelyn tavoitteena on trauman läpikäyneen ihmisen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden tunteen lisääminen. Traumatyöskentely rauhoittaa pelokasta ja hätääntynyttä mieltä sekä lohduttaa suuren surun ja menetyksen keskellä elävää. Terapeutin avulla voi turvallisesti kohdata trauman aiheuttamia tunteita ja oppia hallitsemaan niitä. Tunteiden tunnistaminen ja hallinta johtavat selviytymiseen.