Jokainen pari kohtaa haastavia hetkiä ja aikoja suhteessaan. Etäisyyden ottaminen tai riitaisat hetket ovat osa parisuhteen luonnollista elämänkaarta. On tilanteita, joissa puolisot kokevat voivansa suhteessa huonosti, parisuhteen vaikeudet alkavat viedä liiaksi voimia ja tulehtunut tilanne tuo mukanaan ahdistusta ja toivottomuuden tunnetta. Pariterapia ja yhdessä jakaminen ovat usein hyvä apu tulehtuneeseen tilanteeseen. Tieto ja ymmärrys siitä, että asioista voi puhumalla ja omalla toiminnalla päästä ylitse tuo jo helpotusta omaan ahdistavaan oloon.

Parin omat tavoitteet ja toiveet ovat terapeuttisen työskentelyn keskipisteenä. Terapeutti on puolueeton keskustelukumppani, joka auttaa paria löytämään yhteiset vahvuutensa, voimavaransa sekä mahdolliset parisuhteen kompastuskivet. Terapian päämääränä on parin ristiriitojen selvittäminen ja keskinäisen ymmärryksen, suhteen toimivuuden ja kaikkien perheenjäsenten hyvinvoinnin lisääminen. Terapia antaa usein uuden näkökulman parin vuorovaikutukseen ja luo uutta vahvempaa pohjaa ja perustaa parisuhteelle.

Pariterapian kesto vaihtelee muutamasta käyntikerrasta pidempiin prosesseihin jokaisen parin omien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.