Lyhytkestoinen terapia yli 64- vuotiaille.

Ikääntyessään ihminen saattaa joutua luopumaan monista asioista. Joskus sairaus, oma tai puolison, rajoittaa elämää ja kaventaa sen ehkä kodin seinien sisäpuolelle. Sosiaalinen verkosto hiipuu. Yksinäisyys saattaa yllättää.

Omaishoitajan arki saattaa tulla yllättäen ja sekoittaa eläkepäiviin tehtyjä suunnitelmia. Puolison sairastuessa joutuu toinen ottamaan yhä lisääntyvää vastuuta arjesta. Tunteet myllertävät ja sopeutumisen lisäksi tilanteeseen liittyy myös luopumista yhteisestä tulevaisuudesta.  Kun toinen muuttuu, ei toinenkaan jää ennalleen.

Terapiassa voi käsitellä vaikeitakin tunteita ja uupumusta. Hengähtää ja oppia näkemään ympäröivää elämää uusin silmin ja löytää voimavaroja sekä keinoja vaikeiden tunteiden käsittelyyn ja purkuun.

Terapian ja tuen tarve on suurimmillaan juuri diagnoosin asettamisen jälkeen.