Työnohjaus on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde työnohjaajan ja ohjattavan/ohjattavien välillä. Työnohjauksen tavoitteina on työyhteisön ja yksittäisen työntekijän oman työn kehittäminen sekä ammatillisten että persoonallisten valmiuksien kehittyminen.

Työnohjaus lisää työntekijän luovuutta ja omaperäisiä oivalluksia ja auttaa häntä löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja. Työnohjaus lisää työssä jaksamista ja on näin ollen myös työkykyä ylläpitävää toimintaa. Ammatillisuuden kasvu rakentuu siten, että erotetaan oman työn kannalta epäolennainen etsimällä työympäristöstä olennainen.  Perustehtävässä ydinosaaminen lisääntyy ja syvenee.

Esimiestyönohjauksessa esimies löytää uusia työkaluja ja keinoja yhä lisääntyvien vaatimusten ja vähenevien resurssien paineessa. Johtajuuden taidot syvenevät.